Klantenservice

Home > Klantenservice > Disclaimer

Disclaimer
Algemeen
Christine le Duc B.V. (Kamer van Koophandel 36014021), hierna te noemen Christine le Duc, verleent u hierbij toegang tot www.christineleduc.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Christine le Duc behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Christine le Duc spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Christine le Duc.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Christine le Duc. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Christine le Duc, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Christine le Duc Dating
Christine le Duc Dating is een samenwerkingsverband tussen Christine le Duc en Contact Service Exclusief, erotisch dating bureau. Net als in het gewone verkeer ben je zelf verantwoordelijk voor de contacten die je via Contact Service Exclusief legt.

Copyright
Alle elementen (teksten, graphics enz.), evenals alle bijbehorende HTML-code en andere onderdelen van de Christine le Duc website: copyright © 1997 - 2011 Christine le Duc b.v. Alle rechten voorbehouden. Onze modellen zijn 18 jaar of ouder. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.Christine le Duc website copyright © 1997 - 2011 Christine le Duc b.v. Alle rechten voorbehouden. Onze modellen zijn 18 jaar of ouder. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief (eventuele) verzendkosten.