Deze site maakt gebruik van  cookies Ik ga akkoord

Garantieprocedure

Christine le Duc garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door Christine le Duc geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. Op de goederen zijn de wettelijke garantierechten van toepassing waarop door u als koper in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie:

  • Bij beschadiging door opzet of door nalatigheid
  • Bij beschadiging door verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
  • Bij normale slijtage

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor uw rekening

Mocht een artikel toch defect zijn of u het door u besteld artikel functioneert niet / niet goed, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor de aanvraag van een garantieformulier.

Stuur het defecte artikel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na toekenning van het garantieformulier naar ons op. Defecte retouren zonder garantieformulier of een niet volledig ingevuld garantieformulier worden niet in behandeling genomen en het artikel wordt op uw kosten naar u retour gezonden.

Heb je een artikel van OVO gekocht dan staat OVO voor betaalbare, degelijke kwaliteit en 15 jaar garantie vanaf de aankoopdatum op materiaal en defecten.

De beschrijving en het retouradres van deze fabrieksgarantie is bijgevoegd bij het artikel dat je hebt aangeschaft. Bewaar deze informatie en jou aankoopbewijs zorgvuldig om in de toekomst aanspraak te kunnen maken op jouw garantierecht bij deze fabrikant.